SYSTEM BLOS, POZNAŃ: KURS INSTRUKTORA WALKI I POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

Kurs jest prowadzony zgodnie z programem kursu doskonalenia zawodowego realizowanego w resorcie obrony narodowej (KOD: 8354001).

UWAGA: Termin szkolenia jest dostosowany do potrzeb podmiotu zamawiającego.

Szkolenie zawiera 70 godzin zajęć instruktorsko-metodycznych, wykładów, ćwiczeń praktycznych i treningów strzeleckich z indywidualnej broni krótkiej i długiej.

Szkolenie kończy się  egzamin praktycznym z umiejętności posługiwania się bronią indywidualną strzelecką oraz umiejętności dydaktycznych, prowadzenia zajęć w zakresie walki i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Kurs jest prowadzony z dbałością o bezpieczeństwo i wysoki poziom dydaktyczny z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia zajęć w resortach mundurowych. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem merytorycznym Europejskiej Federacji KRAV MAGA, którą w naszym kraju reprezentuje Stowarzyszenia KRAV MAGA – Polska.

WAŻNA INFORMACJA
Zajęcia prowadzą instruktorzy wojskowi pod kierownictwem kpt Włodzimierza Kopcia, twórcy systemu BLOS, szefa kursów realizowanych dla Polskich Sił Zbrojnych.

Szkolenie odbywa się w Poznaniu. Termin szkolenia jest dostosowany do potrzeb podmiotu zamawiającego.

Koszt szkolenia:

  • 4000 PLN / 1000 euro – dla osób posiadających broń osobistą krótką i długą oraz minimum 800 sztuk amunicji do każdej jednostki broni (istnieje możliwość zakupu amunicji w miejscu szkolenia),
  • 5200 PLN / 1300 euro – dla osób biorących udział w kursie nie posiadających swojej broni (broń i amunicję zabezpiecza organizator).


WAŻNA INFORMACJA

Opłata nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia w czasie pobytu na szkoleniu zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest przysłanie zgłoszenia, po rozpatrzeniu którego kandydat zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do szkolenia.

Informacja dotyczące formy zgłoszenia oraz organizacji kursu można uzyskać u organizatora:

Włodzimierz KOPEĆ
tel. +48 601877228 lub pisząc na adres:  wlodek@kravmaga.org.pl

Więcej informacji o programie kursu oraz organizacji zajęć:

Włodzimierz KOPEĆ
tel: + 48 601 877 228 / e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl

Masz pytanie o ten obóz?